Granslev
Granslev kirke
Granslev sogn

JULEKONCERT med KORET LYT søndag 17-12-2017 kl. 16.00 i Granslev kirke

Skrevet: 01-12-2017
Lyt er et rytmisk a cappella-kor under ledelse af Tine Fris og består af 34 sangere fordelt på op til 9 stemmegrupper i nogle arrangementer.

Arrangementerne er prægede af bløde samklange og stemningsfulde udtryk. Repertoiret fokuserer på nye fortolkninger af moderne, skandinaviske popsange og klangen er lys og varm som en dansk sommeraften.

Bag navnet Lyt ligger netop det, det hele handler om for koret: At synge sammen og at udtrykke historierne i sangene, så de bliver hængende i kroppen længe efter, du har hørt dem.

Lyt har bl.a. indspillet en cover-version af Marie Keys sang “Landet” og Tori Amos’ sang ”Silent all these years” og har for nylig udgivet en EP. Lyt har desuden optrådt som backingkor for bl.a. Tina Dickow, Thomas Buttenschøn og In Lonely Majesty.


JULEHYGGE torsdag 07-12-2017 kl. 19.30 i Sognehuset i Houlbjerg

Skrevet: 30-11-2017
Alle inviteres til julehygge.

Der vil være kaffe, godter, fællessange, julehistorie og lotteri. Tilmelding til kaffen senest den 5. december til Kirsten Larsen: 30 34 27 95 eller vm30@privat.dk

Velmødt, aktivitetsudvalget


FREDSGUDSTJENESTE i Haurum Kirke søndag 03-12-2017 kl. 19.00

Skrevet: 29-11-2017
Adventstiden vil blive markeret ved en fredsgudstjeneste i Haurum kirke.

Fredslyset fra Jesu fødselsgrotte i Betlehem er på Sct. Georgsgildernes foranledning blevet bragt til Hammel ugen forinden, og det vil denne aften blive bragt ind i Haurum kirke.

Ved fredsgudstjenesten medvirker Voksenkoret med adventsmusik.

Menighedsrådet er vært ved en kop kaffe efter gudstjenesten.


JULEKONCERT tirsdag 28. nov. 2017 kl. 19.30 i SALL KIRKE

Skrevet: 07-11-2017
med Den Unikke Trio, som består af:

Tina Siel, der er landskendt sangerinde med mange CD- udgivelser, og kendt for sin fløjlsbløde stemme,

Tine Lilholt, som spiller harpe og forskellige fløjter og er bl.a. kendt fra Lars Lilholt band, samt

Knud-Erik Thrane, som er pianist med klassisk baggrund og lægger en smuk bund for de to skønne solister.

Trioen er kendt for deres humørfylde og dynamiske sammenspil samt et særdeles højt, musikalsk niveau. Trioen vil denne aften underholde med bl.a. nordiske og engelske julesange og -salmer, så der er basis for at komme i julestemning.

NB! Koncerten er gratis men af hensyn til plads i kirken er der tilmelding efter ”først til mølle”-princippet på denne hjemmeside eller mail til jonna@granum.dk eller tlf./sms til 51 78 98 63.


SOGNEDAG I SALL - Søndag den 19. november kl. 11.00

Skrevet: 03-11-2017
I år holdes den årlige sognedag i Sall kirke og forsamlingshus. De 4 sogne i pastoratet afholder hvert år et fælles søndagsarrangement, som starter i kirken med gudstjeneste kl. 11.00 og fortsætter med frokost og kaffebord i forsamlingshuset. Efter frokost kommer Lisbeth Smedegaard Andersen og fortæller om sin families historie på morens side.

Lisbeth Smedegaard Andersen er uddannet som både kunsthistoriker og præst, og denne kombination har gjort det naturligt for hende undervejs i karrieren at skrive en hel del meget inspirerende bøger om kirkekunst. Men efter sin pensionering har hun kastet sig over slægtshistorie. Historien på morens side udfolder hun i bogen Det begyndte med Jomfru Sørensen. Det er denne historie vi har bedt forfatteren berette om til vores sognedag.

Ved siden af de mange bøger har hun også skrevet en lang række salmer, hvoraf flere allerede er optaget i salmebogen og ofte synges til gudstjenesterne. Den side af Lisbeth Smedegaard Andersens virke vil vi selvfølgelig også belyse ved at synge nogle af hendes salmer, ligesom koret vil tage nogle af dem på repertoiret. Måske bliver der så også lejlighed til at tale med forfatteren om dem.

Lisbeth Smedegaard Andersen er fyldt 80, men er stadig knivskarp, og hun kommer rejsende med toget fra hovedstaden for at berige os på vores sognedag. Så tøv ikke med at sætte kryds i kalenderen.

Og husk: alle er velkomne – og det er gratis, men af hensyn til mad og borddækning beder vi jer om at tilmelde jer hos Jonna Granum (sms til tlf 5178 9863 eller mail: jonna@granum.dk) senest d. 13. nov.

Menighedsrådene